Mã vạch Nhật Bản giúp đọc tên thuốc có phiên bản tiếng Việt

Mã vạch Nhật Bản giúp đọc tên thuốc có phiên bản tiếng Việt

Tháng 4 năm 2020, Shionogi Healthcare đưa Accessible Code trở nên dễ tiếp cận hơn với nhiều đối tượng khách hàng khi in chúng lên...
Chi tiết
KILALA vol.45

Chỉ từ 220.000 VND, bạn sẽ nhận được 4 số Kilala giao tận nhà và một trong những phần quà hấp dẫn.

KILALA vol.44

KILALA vol.44

KILALA vol.43

KILALA vol.43

KILALA vol.42

KILALA vol.42

KILALA vol.41

KILALA vol.41

KILALA vol.40

KILALA vol.40

KILALA vol.39

KILALA vol.39

KILALA vol.38

KILALA vol.38

KILALA vol.37

KILALA vol.37

KILALA vol.36

KILALA vol.36

KILALA vol.35

KILALA vol.35

Đăng ký bản tin

Đăng ký bản tin của KILALA để cập nhật những thông tin Nhật Bản mới nhất

go Top