Hikikomori - Lối Sống Từ Bỏ Xã Hội Của Người Nhật

Hikikomori - Lối Sống Từ Bỏ Xã Hội Của Người Nhật

Hikikomori, hội chứng những người tự bao quanh mình trong 4 bức tường, không giao tiếp, không làm việc, không học hỏi đang là vẫn đề nhức nhối của xã hội Nhật....
Chi tiết
KILALA vol.42

Chỉ từ 150.000 VND, bạn sẽ nhận được 6 số Kilala giao tận nhà và một trong những phần quà hấp dẫn.

KILALA vol.41

KILALA vol.41

KILALA vol.40

KILALA vol.40

KILALA vol.39

KILALA vol.39

KILALA vol.38

KILALA vol.38

KILALA vol.37

KILALA vol.37

KILALA vol.36

KILALA vol.36

KILALA vol.35

KILALA vol.35

KILALA vol.34

KILALA vol.34

KILALA vol.33

KILALA vol.33

KILALA vol.32

KILALA vol.32

go Top