Thỏa thuận người dùng

  A. QUY ĐỊNH CHUNG
  ĐIỀU 1: NGUYÊN TẮC ĐĂNG KÝ TẠI KILALA
  1. Người sử dụng phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước mọi thông tin đăng ký tài khoản, thông tin sửa đổi, bổ sung tài khoản tại KILALA.
  2. Người sử dụng phải chấp hành nghiêm chỉnh các thỏa thuận, quy định, quy trình khác của KILALA được đăng tải công khai trên tên miền www.kilala.vn
  3. Người sử dụng không được đặt tài khoản theo tên của danh nhân, tên các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tên của cá nhân, tổ chức tội phạm, phản động, khủng bố hoặc tài khoản có ý nghĩa không lành mạnh, trái với thuần phong mỹ tục.
  4. Khi sử dụng mạng xã hội KILALA, người sử dụng với tư cách là người sử dụng của mạng xã hội KILALA cam kết mọi nội dung, thông tin đăng tải trên mạng xã hội KILALA thuộc sở hữu, bản quyền của mình. Cam kết không vi phạm bản quyền, sử dụng bất hợp pháp các nội dung, thông tin với bất kỳ mục đích gì.
  ĐIỀU 2: ĐIỀU KHOẢN ĐỊNH NGHĨA
  1. Nhà cung cấp dịch vụ Mạng Xã Hội (sau đây gọi là “Nhà Cung Cấp”) là CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SUNFLOWER được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.
  2. Hệ thống Mạng Xã Hội là nền tảng kỹ thuật và cơ sở hạ tầng để cung cấp dịch vụ cho Người sử dụng dịch vụ Mạng Xã Hội trên trang mạng xã hội của Công ty TNHH Thương mại
   Sunflower.
  3. Người sử dụng dịch vụ Mạng Xã Hội (sau đây gọi là “Người Sử Dụng”) là cá nhân sở hữu tài khoản Mạng Xã Hội hợp pháp để sử dụng các dịch vụ Mạng Xã Hội trên website của Nhà Cung Cấp. Quy định rằng, dựa vào sự xem xét, cân nhắc của Bộ phận kiểm duyệt nội dung mà bài viết của Người Sử Dụng được hoặc không được phép đăng tải trên trang Mạng Xã Hội của Nhà Cung Cấp, trên cơ sở đánh giá nội dung của bài viết phải phù hợp với phạm vi thông tin trao đổi của Nhà cung cấp trên trang Mạng Xã Hội; đồng thời phải tuân theo quy định tại Thỏa thuận này và quy định của Pháp Luật.
  4. Thông tin cá nhân là thông tin gắn với việc xác định danh tính của Người Sử Dụng, do Người Sử Dụng đồng ý cung cấp để tạo tài khoản đăng nhập hệ thống Mạng Xã Hội của Nhà Cung Cấp theo mẫu đăng ký trên trang Mạng Xã Hội.
  5. Thông tin riêng là thông tin mà Người Sử Dụng cung cấp trên Mạng Xã Hội dưới hình thức không công khai hoặc chỉ công khai cho một hoặc một nhóm Người Sử Dụng đã được xác định thông tin cá nhân cụ thể.
  6. Thông tin công cộng là thông tin trên Mạng Xã Hội do Nhà Cung Cấp hoặc Người Sử Dụng công khai cho tất cả những người sử dụng khác được biết mà không cần xác định thông tin cá nhân cụ thể của những Người Sử Dụng đó.
  7. Ban quản trị Mạng Xã Hội là bộ phận trực thuộc Nhà Cung Cấp, chịu trách nhiệm quản lý hoạt động của trang Mạng Xã Hội; giải quyết các trường hợp vi phạm, khiếu nại của Người Sử Dụng và các vấn đề khác liên quan trong quá trình quản lý hoạt động trang Mạng Xã Hội.
  8. Bộ phận kiểm duyệt nội dung là bộ phận trực thuộc Nhà Cung Cấp, chịu trách nhiệm kiểm tra, phê duyệt nội dung bài viết, thông tin do Người Sử Dụng cung cấp để đăng tải lên Mạng Xã Hội; đồng thời hỗ trợ Ban quản trị Mạng Xã Hội phát hiện và xử lý vi phạm trong quá trình hoạt động trang Mạng Xã Hội.
  ĐIỀU 3: ĐĂNG KÝ VÀ NGỪNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ
  1. Trước khi đăng ký tài khoản, Người Sử Dụng xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với tất cả các quy định trong Quy chế sử dụng của Mạng Xã Hội KILALA.
  2. Khi đăng ký tài khoản Người Sử Dụng phải đồng ý cung cấp thông tin một cách trung thực, đầy đủ và cập nhật các thông tin này khi có sự thay đổi trong thực tế. Các vấn đề thu thập, sử dụng và bảo mật thông tin vui lòng xem trong Chính sách bảo mật.
  3. Khi đăng ký, Người Sử Dụng sẽ tạo một tài khoản tại Mạng Xã Hội KILALA với tên truy cập và một mật khẩu. Người Sử Dụng đồng ý chịu trách nhiệm bảo vệ tên truy cập và mật khẩu của mình để tránh việc người khác sử dụng trái phép và thông báo kịp thời cho Mạng Xã Hội KILALA về bất kỳ việc sử dụng trái phép nào. Việc tạo tài khoản trên điện thoại sẽ đòi hỏi phải truyền dữ liệu, chi phí truyền dữ liệu nếu có sẽ do Người Sử Dụng chịu trách nhiệm chi trả.
  4. Người Sử Dụng có thể chấm dứt việc đăng ký nếu Người Sử Dụng không muốn sử dụng dịch vụ nữa. Mạng Xã Hội KILALA có thể chấm dứt việc đăng ký của Người Sử Dụng hoặc cấm Người Sử Dụng truy cập vào một số phần của dịch vụ nếu có căn cứ xác định Người Sử Dụng đã vi phạm điều khoản của Mạng Xã Hội KILALA.
  ĐIỀU 4: CÁC NỘI DUNG CẤM TRAO ĐỔI, CHIA SẺ TRÊN MẠNG XÃ HỘI
  1. Tuyệt đối nghiêm cấm mọi hành vi: tuyên truyền, chống phá và xuyên tạc chính quyền, thể chế, và các chính sách của Nhà Nước, kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước, kích động dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc, tiết lộ bí mật Nhà Nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định. Trường hợp phát hiện, không những bị xóa bỏ tài khoản mà Nhà Cung Cấp còn có thể cung cấp thông tin của người đó cho các cơ quan chức năng để xử lý theo pháp luật.
  2. Không có những hành vi, thái độ làm tổn hại đến uy tín của Nhà Cung Cấp dưới bất kỳ hình thức nào, phương thức nào. Mọi vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi liên quan đối với dịch vụ hoặc xử lý trước pháp luật nếu cần thiết.
  3. Nghiêm cấm tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật.
  4. Tuyệt đối nghiêm cấm việc xúc phạm, nhạo báng người khác dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc….).
  5. Cấm kêu gọi tổ chức bạo loạn, cấm đăng tải, trao đổi các thông tin về biểu tình, bạo loạn.
  6. Cấm đăng tải bài viết từ các trang có yếu tố nước ngoài như BBC tiếng Việt, VOA tiếng Việt....
  7. Nội dung không đi ngược lại thuần phong mỹ tục của Việt Nam và vi phạm pháp luật Việt Nam.
  8. Nghiêm cấm đưa Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Việt Nam, các thể chế chính trị, lịch sử, các lãnh tụ vào bàn luận trong những chủ đề không liên quan.
  9. Cấm viết bài, trao đổi các thông tin tuyên truyền mê tín dị đoan.
  10. Tuyệt đối nghiêm cấm mọi hành vi mạo nhận, hay cố ý mạo danh làm người khác tưởng lầm mình là một người dùng khác. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý hoặc tước bỏ tài khoản.
  11. Người Sử Dụng sẽ không gửi lên hoặc truyền phát bất kỳ thông tin bất hợp pháp, lừa gạt, bôi nhọ, sỉ nhục, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm, đe dọa, lăng mạ, thù hận, kích động… hoặc trái với chuẩn mực đạo đức chung của xã hội thuộc bất kỳ loại nào. Những nội dung miêu tả tỉ mỉ những hành động dâm ô, bạo lực, giết người rùng rợn; đăng, phát các hình ảnh phản cảm, thiếu tính nhân văn; cung cấp nội dung, hình ảnh, tranh khỏa thân có tính chất kích dâm, thiếu thẩm mỹ, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục Việt Nam sẽ bị cấm hoàn toàn.
  12. Nhà Cung Cấp tôn trọng quyền tự do ngôn luận, nhưng cũng bảo lưu việc có toàn quyền lược bớt, hoặc xóa bỏ một phần hoặc toàn bộ các bài viết của Người Sử Dụng nếu xét thấy bài viết hoặc bất kỳ thông tin gì gửi lên vi phạm những điểm nêu trên, bất kể việc vi phạm đó là rõ ràng hay chỉ là hàm ý.
  13. Nghiêm cấm tuyên truyền bất kỳ thông điệp nào mang tính quảng cáo, mời gọi, thư dây chuyền, cơ hội đầu tư hay bất kỳ dạng liên lạc có mục đích thương mại nào mà Người Sử Dụng không mong muốn, thư rác hay tin nhắn rác, gửi hay chuyển các thông tin, phần mềm, hoặc các tài liệu khác bất kỳ, vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của những người khác, trong đó bao gồm cả tài liệu xâm phạm đến quyền riêng tư hoặc công khai, hoặc tài liệu được bảo vệ bản quyền, tên thương mại hoặc quyền sở hữu khác, hoặc các sản phẩm phái sinh mà không được sự cho phép của người chủ sở hữu hoặc người có quyền hợp pháp. Nếu phát hiện những tài khoản vi phạm Nhà Cung Cấp sẽ khóa tài khoản vĩnh viễn.
  14. Người Sử Dụng sẽ không gửi hoặc truyền bất kỳ thông tin hoặc phần mềm nào không thuộc quyền sở hữu của Người Sử Dụng trừ khi đó là phần mềm được cung cấp miễn phí. Không gửi bất kỳ thông tin hay phần mềm nào có chứa bất kỳ loại virus, Trojan, bọ hay các thành phần nguy hại nào. Không sử dụng, cung cấp thông tin vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ, về giao dịch thương mại điện tử và các quy định khác của pháp luật hiện hành.
  15. Không xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận, sử dụng hay tìm cách xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận hoặc sử dụng bất kỳ phần nào trong máy chủ của Nhà Cung Cấp, hoặc bất kỳ khu vực dữ liệu nào nếu không được Nhà Cung Cấp cho phép, nghiêm cấm các hành vi lợi dụng lỗi hệ thống để trục lợi cá nhân gây thiệt hại đến Nhà Cung Cấp dịch vụ hay tổ chức nào khác mà Người Sử Dụng không được uỷ quyền tuyên bố mối liên hệ đó nhằm mục đích trục lợi cá nhân gây sự nhầm lẫn đối với những Người Sử Dụng cùng tham gia mạng xã hội. Người Sử Dụng sẽ không được tạo ra các thông tin giả mạo cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khác; thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.
  16. Không được quyền hoặc có các hành động nhằm hạn chế hoặc cấm bất kỳ người dùng nào khác sử dụng Mạng Xã Hội KILALA.
  17. Không được truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, âm nhạc, phim ảnh, xuất bản phẩm vi phạm các quy định của pháp luật.
  ĐIỀU 5: CƠ CHẾ XỬ LÝ NGƯỜI SỬ DỤNG VI PHẠM
  5.1. NGUYÊN TẮC XỬ LÝ
  1. Nếu Người Sử Dụng vi phạm các điều khoản quy định tại Thỏa Thuận Cung Cấp và sử dụng dịch vụ Mạng Xã Hội hoặc theo cách khác tạo rủi ro hoặc trách nhiệm pháp lý có thể xảy ra cho Nhà Cung Cấp, dựa theo sự xem xét, cân nhắc của Ban quản trị Mạng Xã Hội về mức độ thiệt hại do hành vi vi phạm của Người Sử Dụng gây ra đối với Hệ thống Mạng Xã Hội và quyền lợi của Người Sử Dụng khác hay các đối tượng có liên quan khác theo quy định tại Thỏa thuận này, Ban quản trị Mạng Xã Hội sẽ quyết định hình thức xử lý vi phạm tương ứng.
  2. Hình thức xử phạt khóa tài khoản Mạng Xã Hội KILALA là vĩnh viễn, điều đó đồng nghĩa với việc Người Sử Dụng cũng không thể sử dụng tài khoản đã bị khóa truy cập đó.
  3. Nếu tài khoản Mạng Xã Hội KILALA bị khóa vĩnh viễn, thì toàn bộ những quyền lợi của Người Sử Dụng cũng sẽ khóa vĩnh viễn.
  4. Các hành vi vi phạm của Người Sử Dụng, tùy từng trường hợp cụ thể, Ban quản trị KILALA có toàn quyền đưa ra mức phạt phù hợp theo các hình thức xử phạt theo quy định tại Thỏa Thuận này.
  5. Quy trình xử lý vi phạm:
   • Bước 1: Ban quản trị Mạng Xã Hội gửi thông báo nhắc nhở Người Sử Dụng về hành vi vi phạm bằng tin nhắn hoặc thư điện tử hoặc thư thông thường hoặc thông báo trên Mạng Xã Hội (Tối đa mỗi lỗi vi phạm chỉ được nhắc nhở 01 (một) lần); nội dung nhắc nhở đã bao gồm yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm hoặc yêu cầu đính chính, sửa đổi thông tin sai phạm cho phù hợp với quy định tại Thỏa thuận này.
   • Bước 2: Trường hợp Người Sử Dụng tái phạm, tùy theo mức độ vi phạm của hành vi mà Ban quản trị Mạng Xã Hội sẽ quyết định khóa quyền bình luận, quyền đăng bài viết hoặc xóa tài khoản Mạng Xã Hội của Người Sử Dụng vĩnh viễn mà không thông báo trước.
   • Lưu ý: Trường hợp Người Sử Dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm quy định tại Thỏa thuận làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự vận hành hệ thống Mạng Xã Hội cũng như quyền lợi của các đối tượng khác có liên quan, Ban quản trị Mạng Xã Hội sẽ quyết định xóa và chặn tài khoản Mạng Xã Hội của Người Sử Dụng ngay lập tức kể từ lần đầu phát hiện vi phạm; đồng thời đưa vụ việc ra cơ quan quản lý nhà nước để xử lý theo quy định của pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
  6. Ban quản trị có toàn quyền trong việc xác định và xử lý nội dung bình luận của Người Sử Dụng vi phạm quy định. Nhật ký xử lý thông tin sẽ được lưu trữ trong vòng 02 (hai) năm, Ban quản trị có toàn quyền công khai các vi phạm của Người Sử Dụng nhưng không bao gồm nội dung vi phạm đã bị xóa hay lọc bỏ.
  5.2. HÌNH THỨC XỬ PHẠT
  a. Hình thức xử phạt cấp đặc biệt, khóa vĩnh viễn được áp dụng đối với các hành vi sau:
  • Người Sử Dụng có hành vi lợi dụng Mạng Xã Hội KILALA nhằm chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam. Hành vi này bao gồm nhưng không giới hạn việc Người Sử Dụng đặt Tên tài khoản/Tên người sử dụng trùng tên với các vĩ nhân, các vị anh hùng của dân tộc, các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, hoặc người dùng có phát ngôn với các thông tin bàn luận về vấn đề chính trị hoặc tiết lộ bí mật Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
  • Thông tin khiêu dâm: Người Sử Dụng bình luận với nội dung khiêu dâm, chat sex hoặc tuyên truyền các các nội dung khiêu dâm.
  • Thông tin cá cược, cờ bạc: Sử dụng Mạng Xã Hội KILALA đưa ra nội dung thông tin để tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật.
  • Lan truyền thông tin lừa đảo: Sử dụng Mạng Xã Hội KILALA đưa các thông tin lừa đảo; gian lận, lừa đảo tài sản của người khác.

  b. Hình thức xử phạt cấp 3, khóa tài khoản 120 ngày áp dụng đối với các hành vi sau:

  • Phá hoại hệ thống Mạng Xã Hội KILALA: Người Sử Dụng lợi dụng việc sử dụng Mạng Xã Hội KILALA để xâm nhập vào hệ thống máy chủ nhằm phá hoại Mạng Xã Hội KILALA hoặc cản trở việc truy cập thông tin; Người Sử Dụng sử dụng công cụ kỹ thuật nhằm treo máy, spam chat...
  • Sử dụng phần bình luận của Mạng Xã Hội để lôi kéo tổ chức hội họp thực tế ở bên ngoài thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.
  c. Hình thức xử phạt cấp 2, khóa tài khoản 30 ngày được áp dụng đối với các hành vi sau:
  • Hành vi giao tiếp: khiêu dâm ở mức độ nhẹ, nhắn tin rác, kích động các Người Sử Dụng khác gây rối hoặc tuyên truyền những thông tin vi phạm.
  • Quảng cáo: Trong phần tên Người Sử Dụng có chứa thông tin quảng cáo hoặc sử dụng các nội dung, thông tin quảng cáo mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Nhà Cung Cấp. Ngoài ra Người Sử Dụng sử dụng dịch vụ với mục đích quảng cáo, tuyên truyền, mua bán và truyền bá hàng hóa, dịch vụ bị cấm, trong trường hợp này tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng sẽ áp dụng hình phạt cấp 2 hoặc hình phạt cấp 3.
  • Xâm phạm riêng tư: Công khai những tư liệu cá nhân và những thông tin của người khác như danh tính, địa chỉ, số điện thoại mà chưa được sự đồng ý và tiến hành gọi điện quấy nhiễu hoặc kích động người khác quấy nhiễu.
  • Công kích người khác: Sử dụng ngôn từ phản cảm, xúc phạm, đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, nhạo báng, xúc phạm uy tín tới tổ chức, cá nhân.
  • Vi phạm bản quyền: Xâm phạm bản quyền các nội dung, sao chép hoặc trích dẫn mà không được phép sử dụng bản quyền của người khác.
  d. Hình thức xử phạt cấp 1, khóa tài khoản 10 ngày được áp dụng đối với trường hợp vi phạm không nghiêm trọng khác.
  • Ngoài các hình thức nêu trên, trong trường hợp Người Sử Dụng vi phạm, CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SUNFLOWERsẽ căn cứ các quy định của pháp luật liên quan và sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý phù hợp.
  B. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CÁC BÊN
  ĐIỀU 6: QUYỀN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI KILALA
  1. Được sử dụng dịch vụ của Mạng Xã Hội KILALA trừ các dịch vụ bị cấm theo quy định của Pháp luật.
  2. Người Sử Dụng được quyền thay đổi, bổ sung thông tin tài khoản; Mật khẩu; Giấy tờ tùy thân; Email đã đăng ký.
  3. Người Sử Dụng được hướng dẫn sử dụng các công cụ, tính năng phục vụ cho việc xây dựng nội dung thông tin, tiến hành chia sẻ thông tin và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Mạng Xã Hội.
  4. Người Sử Dụng có quyền đóng góp ý kiến cho Nhà Cung Cấp trong quá trình sử dụng các dịch vụ Mạng Xã Hội. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư hoặc email đến Ban quản trị Mạng Xã Hội (thông tin của Ban quản trị Mạng Xã Hội được đề cập tại Điều 31 của Thỏa thuận này).
  5. Người Sử Dụng được quyền tặng, cho tài khoản KILALA cho người khác. Quyền được tặng, cho tài khoản chỉ được áp dụng đối với tài khoản đã đăng ký đầy đủ và chính xác các thông tin tài khoản theo quy định quy chế sử dụng Mạng Xã Hội KILALA.
  6. Được bảo vệ bí mật thông tin riêng và thông tin cá nhân theo quy định của Pháp luật.
  ĐIỀU 7: TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI KILALA
  1. Để nhận được sự hỗ trợ từ Mạng Xã Hội KILALA, tài khoản của Người Sử Dụng phải đăng ký thông tin tài khoản đầy đủ, trung thực, chính xác. Nếu có sự thay đổi, bổ sung về thông tin, Người Sử Dụng cập nhật ngay cho Nhà Cung Cấp. Người Sử Dụng đảm bảo rằng, thông tin hiện trạng của Người Sử Dụng là mới nhất, đầy đủ, trung thực và chính xác và Người Sử Dụng phải chịu trách nhiệm toàn bộ các thông tin Người Sử Dụng cung cấp.
  2. Khi đăng ký tài khoản Mạng Xã Hội, Người Sử Dụng phải từ đủ 14 (mười bốn) tuổi trở lên. Trường hợp Người Sử Dụng dưới 14 (mười bốn) tuổi và chưa có chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu, khi đăng ký tài khoản Mạng Xã Hội, Người Sử Dụng phải đảm bảo có sự đồng ý của người giám hộ hợp pháp và người giám hộ hợp pháp phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật.
  3. Người Sử Dụng có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản bao gồm: Mật khẩu, giấy tờ tùy thân, email bảo vệ tài khoản và tài khoản liên kết. Nếu những thông tin trên bị tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào thì Người Sử Dụng phải chấp nhận những rủi ro phát sinh. Mạng Xã Hội KILALA sẽ căn cứ vào những thông tin hiện có trong tài khoản để làm căn cứ quyết định chủ sở hữu tài khoản nếu có tranh chấp và sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh. Thông tin Giấy tờ tùy thân đăng ký trong tài khoản là thông tin quan trọng nhất để chứng minh chủ sở hữu tài khoản.
   Người Sử Dụng đồng ý không tái bản, sao chụp, bán, bán lại hoặc lợi dụng vì các mục đích thương mại bất kỳ dịch vụ nào, nội dung nào (trong bài viết, bình luận) của Mạng Xã Hội (bao gồm cả tài khoản cá nhân của Người Sử Dụng) hoặc nhân danh bất kỳ đối tác thứ ba nào nếu chưa được Nhà Cung Cấp cho phép bằng văn bản.
  4. Người Sử Dụng đồng ý sẽ thông báo ngay cho Mạng Xã Hội KILALA về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép tài khoản và mật khẩu của Người Sử Dụng hoặc bất kỳ các hành động phá vỡ hệ thống bảo mật nào. Người Sử Dụng cũng bảo đảm rằng, Người Sử Dụng luôn thoát tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng. Nhà Cung Cấp không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại mất mát xảy ra do Người sử dụng không thông báo theo quy định tại thỏa thuận này.
  5. Tuân thủ quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Mạng Xã Hội.
  6. Chịu trách nhiệm về nội dung thông tin do mình lưu trữ, cung cấp, truyền đưa trên mạng xã hội, phát tán thông tin qua đường liên kết trực tiếp do mình thiết lập.
  7. Khi phát hiện ra lỗi, các vấn đề gây ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của Mạng Xã Hội KILALA, Người Sử Dụng hãy thông báo cho Nhà Cung Cấp qua số điện thoại 0286.278.8060 hoặc email media@kilala.vn
  8. Người Sử Dụng cam kết thực hiện trách nhiệm bảo đảm sử dụng hợp pháp nội dung thông tin số đưa lên trên hệ thống mạng Internet và mạng viễn thông.
  9. Người Sử Dụng phải tuân thủ tuyệt đối quy định tại Điều 4 Thỏa thuận này về các hành vi cấm. Nếu vi phạm một hoặc nhiều hành vi, tùy thuộc vào mức độ vi phạm sẽ khóa tài khoản vĩnh viễn, tước bỏ mọi quyền lợi của Người Sử Dụng.
  10. Người Sử Dụng có trách nhiệm hợp tác và cung cấp thông tin phù hợp khi có yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động điều tra, hoặc các công tác thống kê, hoặc các công việc phù hợp khác theo quy định của Pháp luật.
  11. Người Sử Dụng phải tuân thủ quy định của Pháp luật về chia sẻ, trao đổi thông tin, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định có liên quan khác của Pháp luật khi sử dụng các dịch vụ trên Mạng Xã Hội KILALA.
  12. Người Sử Dụng cam kết không sử dụng dịch vụ Mạng Xã Hội vào các mục đích thương mại, bất hợp pháp, lừa đảo, đe dọa, phá hoại; tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình Mạng Xã Hội; truyền tải thông tin của Mạng Xã Hội hay sử dụng dịch vụ Mạng Xã Hội vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn, chia rẽ thị trường. Trong trường hợp vi phạm, Người Sử Dụng phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước Pháp luật.
  13. Người Sử Dụng cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo ra những công cụ tương tự của các nội dung, dịch vụ trên Mạng Xã Hội cung cấp cho bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Nhà Cung Cấp trong từng trường hợp cụ thể.
  14. Người Sử Dụng không được hành động gây mất uy tín của Nhà Cung Cấp dưới mọi hình thức như đăng tải những thông tin (bao gồm dưới hình thức bình luận và đăng bài viết) mang tính so sánh, chê bai các đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Nhà Cung Cấp hay những nội dung xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào khác làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Nhà Cung Cấp.
  15. Người Sử Dụng không được tự ý khóa mật mã, sử dụng trái phép mật khẩu và thông tin riêng của Người Sử Dụng khác trên Mạng Xã Hội.
  16. Người Sử Dụng không được xâm phạm, tiếp cận hay sử dụng bất kỳ phần nào trong máy chủ của Mạng Xã Hội. Nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng lỗi hệ thống để trục lợi cá nhân gây thiệt hại đến Nhà Cung Cấp.
  17. Tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn thông tin, an ninh thông tin và các quy định khác có liên quan tại Nghị định 72/2013/NĐ-CP quy định về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng; Nghị định số 27/2018/NĐ- CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng và Nghị định 150/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.
  18. Thực hiện trách nhiệm khác theo quy định pháp luật.
  ĐIỀU 8: QUYỀN CỦA NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI KILALA
  1. Đối với Người sử dụng dịch vụ Mạng Xã Hội:
   • Nếu Người Sử Dụng cung cấp bất kỳ thông tin nào không trung thực, không chính xác, hoặc nếu Nhà Cung Cấp có cơ sở để nghi ngờ rằng thông tin đó không chính xác hoặc nếu Người Sử Dụng vi phạm bất cứ điều khoản nào trong Thỏa thuận cung cấp và sử dụng Mạng Xã Hội KILALA được quy định trên Mạng Xã Hội, Nhà Cung Cấp có toàn quyền chấm dứt, xóa bỏ tài khoản của Người Sử Dụng mà không cần sự đồng ý của Người Sử Dụng và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với Người Sử Dụng.
   • Mọi vi phạm của Người Sử Dụng trong quá trình sử dụng Mạng Xã Hội KILALA, Nhà Cung Cấp có quyền áp dụng các biện pháp chế tài theo như điều khoản và thỏa thuận sử dụng này như gỡ bỏ, xóa nội dung vi phạm, có quyền tước bỏ mọi quyền lợi của Người Sử Dụng đối với việc sử dụng Mạng Xã Hội KILALA cũng như sẽ yêu cầu cơ quan chức năng truy tố Người Sử Dụng trước Pháp luật nếu cần thiết.
   • Khi phát hiện những vi phạm như gian lận, phá hoại, truyền bá nội dung cấm hoặc bất kỳ vi phạm quy định của Pháp luật thông qua việc sử dụng. Nhà Cung Cấp có quyền sử dụng những thông tin cá nhân mà Người Sử Dụng cung cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho Cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của Pháp luật.
   • Nhà Cung Cấp có quyền từ chối hỗ trợ, giải quyết đối với những Tài khoản đăng ký thông tin không chính xác đầy đủ theo quy định và đối với những Tài khoản vi phạm trách nhiệm bảo mật tài khoản được quy định tại Thỏa thuận này.
  2. Đối với hệ thống Mạng Xã Hội:
   • Nhà Cung Cấp có toàn quyền bổ sung, sửa đổi hay xóa bỏ bất kỳ giao diện, sự trình bày, thành phần hoặc chức năng, nội dung của trang Mạng Xã Hội tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước.

  b. Nhà Cung Cấp có toàn quyền bổ sung, thay đổi hay xóa bỏ bất kỳ nội dung nào trong thỏa thuận này mà không cần báo trước. Với việc tiếp tục sử dụng dịch vụ trên Mạng Xã Hội KILALA sau những thay đổi, bổ sung đó, Người Sử Dụng mặc nhiên đồng ý chấp hành các nội dung đã được sửa đổi, bổ sung của Thỏa thuận này.

   • Nhà Cung Cấp có quyền không bảo đảm, hoặc cam kết rằng mỗi phần nội dung của Mạng Xã Hội sẽ không bị gián đoạn, không có lỗi, không có virus, đúng giờ, an toàn, chính xác, ổn định hay bất kỳ nội dung nào là an toàn cho Người Sử Dụng.
   • Nhà Cung Cấp có quyền tiến hành xây dựng các chính sách dịch vụ áp dụng cho từng đối tượng phù hợp trên Mạng Xã Hội KILALA. Các chính sách này sẽ được công bố trên Mạng Xã Hội tại từng thời điểm theo quyết định của Ban quản trị Mạng Xã Hội.
   • Nhà Cung Cấp có quyền bảo trì và nâng cấp hệ thống để phục vụ tốt hơn. Quá trình bảo trì hay nâng cấp có thể làm gián đoạn việc sử dụng dịch vụ hoặc chất lượng dịch vụ không đảm bảo trong thời điểm bảo trì hay nâng cấp.
  ĐIỀU 9: TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI KILALA
  1. Có trách nhiệm hỗ trợ Người Sử Dụng trong quá trình sử dụng Mạng Xã Hội KILALA.
  2. Nhận và giải quyết khiếu nại của Người Sử Dụng các trường hợp phát sinh trong quá trình sử dụng Mạng Xã Hội KILALA, tuy nhiên Mạng Xã Hội KILALA chỉ hỗ trợ, nhận và giải quyết đối với tài khoản đăng ký đầy đủ thông tin, trung thực và chính xác.
  3. Có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân của Người Sử Dụng, Mạng Xã Hội KILALA không bán hoặc trao đổi những thông tin này với bên thứ ba bất kỳ, trừ trường hợp theo quy định Pháp luật hoặc được Người Sử Dụng chấp nhận.
  4. Công khai Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ Mạng Xã Hội.
  5. Có biện pháp bảo vệ bí mật thông tin riêng, thông tin cá nhân của Người Sử Dụng; thông báo cho Người Sử Dụng về quyền, trách nhiệm và các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên mạng.
  6. Bảo đảm quyền quyết định của Người Sử Dụng khi cho phép thông tin cá nhân của mình được cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác.
  7. Không được chủ động cung cấp thông tin công cộng có nội dung vi phạm quy định tại Điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP quy định về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng;
  8. Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để loại bỏ hoặc ngăn chặn thông tin có nội dung vi phạm quy định tại Điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP quy định về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng khi có yêu cầu.
   9. Cung cấp thông tin cá nhân và thông tin riêng của Người Sử Dụng có liên quan đến hoạt động khủng bố, tội phạm, vi phạm Pháp luật khi có yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.
  9. Có ít nhất 01 hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và giải quyết khiếu nại của Người Sử Dụng đối với việc cung cấp dịch vụ theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.
  10. Thực hiện việc đăng ký, lưu trữ và quản lý thông tin cá nhân của người thiết lập trang thông tin điện tử cá nhân và người cung cấp thông tin khác trên Mạng Xã Hội theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Bảo đảm chỉ những người đã cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân theo quy định mới được thiết lập trang thông tin điện tử cá nhân hoặc cung cấp thông tin trên Mạng Xã Hội.
  11. Báo cáo theo quy định và chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
  C. CHÍNH SÁCH BẢO VỆ QUYỀN RIÊNG TƯ
  ĐIỀU 10: MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI KILALA
  1. Thực hiện quản lý việc đăng thông tin và kiểm duyệt thông tin công khai.
  2. Thực hiện quản lý lưu lượng Người dùng sử dụng dịch vụ, số lượng người dùng.
  3. Thực hiện quản lý hoạt động tiếp thị, cung cấp thông tin tới Người Sử Dụng như gửi các cập nhật mới nhất về dịch vụ diễn đàn và các tính năng mới liên quan đến Mạng Xã Hội KILALA.
  4. Cung cấp giải pháp và thay đổi dịch vụ nhằm phục vụ nhu cầu người dùng.
  5. Quản lý, phân tích, đánh giá số liệu liên quan đến dữ liệu hệ thống.
  6. Tiếp nhận thông tin, góp ý, đề xuất, khiếu nại của Người Sử Dụng nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ.
  7. Liên hệ với Người Sử Dụng để giải quyết các yêu cầu của Người Sử Dụng.
  8. Cung cấp thông tin cá nhân của Người Sử Dụng theo quyết định của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
  ĐIỀU 11: PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN
  1. Loại thông tin thu thập:
   - Thông tin cá nhân của Người Sử Dụng.
   - Thông tin liên lạc của Người Sử Dụng.
  2. Nội dung thông tin thu thập:
   - Họ và tên.
   - Ngày sinh.
   - Số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp.
   - Số di động, địa chỉ email.
   - Địa chỉ.
  • Giới tính: Trường hợp người sử dụng internet dưới 14 tuổi và chưa có chứng minh nhân dân, căn cước công dân/hộ chiếu, người giám hộ hợp pháp quyết định việc đăng ký thông tin cá nhân của mình để thể hiện sự cho phép và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký đó.
  ĐIỀU 12: PHƯƠNG PHÁP THU THẬP THÔNG TIN
  • Mạng Xã Hội KILALA thu thập các Thông tin cá nhân của Người Sử Dụng tại Điều 11 nêu trên qua Mạng Xã Hội thông qua form đăng ký Người Sử Dụng được cung cấp công khai tại địa chỉ KILALA.VN.
  ĐIỀU 13: THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN THU THẬP
  • Mạng Xã Hội KILALA sẽ lưu trữ, bảo mật các thông tin tài khoản của Người Sử Dụng, thời gian đăng nhập, đăng xuất, địa chỉ IP của Người Sử Dụng và nhật ký xử lý thông tin được đăng tải cung cấp trên các hệ thống nội bộ của Nhà Cung Cấp trong quá trình cung cấp dịch vụ cho người dùng trong vòng 02 (hai) năm.
  ĐIỀU 14: VIỆC CÔNG KHAI, CHỈNH SỬA THÔNG TIN THU THẬP
  1. Nhà Cung Cấp cấp quyền cho Người Sử Dụng tự chỉnh sửa thông tin công khai trên Mạng Xã Hội. Nhà Cung Cấp chỉ hủy bỏ hoặc ẩn thông tin khi Người Sử Dụng có yêu cầu hoặc thông tin vi phạm Quy định của Mạng Xã Hội KILALA.
  2. Người Sử Dụng có quyền giữ bí mật và quyền quyết định tiết lộ thông tin của mình bao gồm thông tin cá nhân, thông tin riêng và các thông tin có liên quan khác được cung cấp, trao đổi trên Mạng Xã Hội; đồng thời các thông tin trên của Người Sử Dụng sẽ được Nhà Cung Cấp bảo vệ khỏi sự truy cập, thu giữ, kiểm soát bất hợp pháp và chưa được phép của Người Sử Dụng trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
  3. Chỉ Người Sử Dụng có quyền truy cập (bao gồm tạo, xem, chỉnh sửa, xóa) và kiểm soát thông tin cá nhân, thông tin riêng và các thông tin có liên quan khác mà Người Sử Dụng cung cấp, chia sẻ, trao đổi trên Mạng Xã Hội KILALA; đồng thời có quyền quyết định việc cho phép đối tượng nào được tìm kiếm, xem, chia sẻ, trao đổi về các thông tin trên của mình trên Mạng Xã Hội KILALA.
  4. Trường hợp Người Sử Dụng đăng ký sử dụng dịch vụ của bên thứ ba trên Mạng Xã Hội, Người Sử Dụng đồng ý cung cấp thông tin cá nhân, thông tin riêng và các thông tin có liên quan khác cho bên thứ ba thì phải tự chịu trách nhiệm về sự bảo mật cho các thông tin mà mình cung cấp. Nhà Cung Cấp không có nghĩa vụ đảm bảo tính an toàn, riêng tư cho thông tin cá nhân của Người Sử Dụng trong trường hợp này.
  5. Nhà Cung Cấp có thể phải cung cấp các thông tin cá nhân của người dùng cho các cơ quan chức năng, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền vì các mục đích an toàn an ninh, hải quan, nhập cư và các mục đích theo luật định khác trong phạm vi được yêu cầu hoặc theo luật định.
  ĐIỀU 15: ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SUNFLOWER

  Địa chỉ: L17-11, Tầng 17, Tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Điện thoại: 0286 278 8060

  Email: media@kilala.vn

  ĐIỀU 16: CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN
  1. Nhà Cung Cấp sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ việc truy cập hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc huỷ dữ liệu. Các biện pháp này bao gồm xem xét thực tiễn thu thập, lưu trữ, xử lý và biện pháp bảo mật dữ liệu nội bộ, cũng như các biện pháp bảo mật mức vật lý để bảo vệ việc truy cập trái phép vào hệ thống lưu trữ dữ liệu cá nhân.
  2. Nhà Cung Cấp thực hiện biện pháp bảo mật thông tin cá nhân của Người Sử Dụng bằng cách:
   • Giới hạn thông tin truy cập cá nhân;
   • Xóa thông tin cá nhân của Người Sử Dụng khi thông tin không còn cần thiết cho mục đích lưu trữ hồ sơ của Mạng Xã Hội KILALA.
  3. Nhà Cung Cấp chỉ cho phép nhân viên có thẩm quyền của Mạng Xã Hội KILALA truy cập thông tin cá nhân; những người cần biết thông tin này để vận hành, phát triển và cải tiến dịch vụ của Nhà Cung Cấp. Những cá nhân này bị ràng buộc bởi nghĩa vụ bảo mật và có thể chịu kỷ luật, bao gồm chấm dứt việc làm và truy tố hình sự, khi họ vi phạm các nghĩa vụ này.
  4. Nhà Cung Cấp nỗ lực tối đa bảo mật các thông tin cá nhân, thông tin riêng của Người Sử Dụng khỏi sự truy cập trái phép. Tuy nhiên, Nhà Cung Cấp không đảm bảo, và không cam kết sẽ ngăn chặn được tất cả các truy cập, hoặc xâm nhập, sử dụng thông tin cá nhân trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của Nhà Cung Cấp. Do vậy, Nhà Cung Cấp sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc truy cập, xâm nhập, sử dụng thông tin trái phép vượt khỏi mức kiểm soát như trên. Hãy luôn luôn cẩn trọng và tự bảo vệ thông tin cá nhân của Người Sử Dụng.
  5. Nếu Người Sử Dụng cho rằng bảo mật của mình bị xâm phạm hay xâm nhập do tình trạng không được đảm bảo bảo mật an toàn trên hệ thống bảo mật của Mạng Xã Hội KILALA, Người Sử Dụng có thể liên hệ với Ban quản trị Mạng Xã Hội KILALA để phản ánh và được giải quyết vấn đề.
  6. Mỗi người sử dụng tự chịu trách nhiệm bảo mật mật khẩu tài khoản Mạng Xã Hội KILALA, cam kết không công khai hay cung cấp thông tin bảo mật tài khoản của Người Sử Dụng đến bất kỳ ai hay đơn vị thứ ba nào khác. Thông tin về tài khoản của Người Sử Dụng được đặt trên một máy chủ rất an toàn và được tường lửa bảo vệ.
  7. Người đăng tin sẽ chịu trách nhiệm về tính xác thực, và chịu trách nhiệm về mọi tranh chấp pháp lý xảy ra liên quan đến thông tin của mình.
  ĐIỀU 17: CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NH N, THÔNG TIN RIÊNG CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI KILALA
  1. Nhà Cung Cấp công khai các thông tin quy định tại Điều 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tại bản Thỏa thuận này để người dùng nắm được chính sách bảo vệ quyền riêng tư của Mạng Xã Hội KILALA.
  2. Để bảo vệ thông tin cá nhân, thông tin riêng của Người Sử Dụng dịch vụ Mạng Xã Hội. Nhà Cung Cấp sử dụng các phần mềm lưu trữ, phần mềm bảo mật thông tin và hệ thống tường lửa chắc chắn, đảm bảo thông tin của Người Sử Dụng không bị đánh cắp.
  3. Nhà Cung Cấp có toàn quyền chủ động chỉnh sửa chính sách bảo mật thông tin trên Mạng Xã Hội vào bất kỳ thời điểm nào khi cần thiết, hoặc theo quy định của pháp luật, nhằm đảm bảo hoạt động tối ưu của Mạng Xã Hội, và đảm bảo nghĩa vụ tôn trọng Pháp luật luôn được thực thi tuyệt đối. Mọi nội dung của chính sách bảo mật thông tin, và các sửa đổi, bổ sung đối với chính sách này sẽ luôn được cập nhật và công bố trên Mạng Xã Hội, và sẽ được ghi ngày sửa đổi, cập nhật để Người Sử Dụng dịch vụ có thể nhận biết được nội dung mới nhất.
  D. GIẢI QUYẾT, TRANH CHẤP KHIẾU NẠI
  ĐIỀU 18: CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
  1. Bất kỳ tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ Mạng Xã Hội của Người Sử Dụng sẽ được giải quyết theo các điều kiện tại Thỏa thuận này và các quy định của Pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
  2. Mọi tranh chấp phát sinh giữa Mạng Xã Hội KILALA và Người Sử Dụng hoặc Nhà Cung Cấp sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng, hòa giải bằng cách thu xếp để các bên gặp gỡ và trao đổi trực tiếp, hoặc theo bất kỳ biện pháp hòa giải nào khác được các bên lựa chọn thông qua chấp thuận bằng văn bản. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án để giải quyết.
  3. Khi tranh chấp phát sinh giữa các người sử dụng hoặc giữa người sử dụng với Nhà Cung Cấp dịch vụ trực tiếp, ban quản lý Mạng Xã Hội sẽ có trách nhiệm cung cấp cho người sử dụng thông tin về nhà cung cấp dịch vụ, tích cực hỗ trợ người sử dụng hoặc đại diện người sử dụng bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình.
  4. Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ trên Mạng Xã Hội đều sẽ được gửi đến Ban quản trị Mạng Xã Hội theo thông tin sau:

  Hotline: 0286 278 8060

  Email: media@kilala.vn

  Trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của Mạng Xã Hội KILALA, Nhà Cung Cấp sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo quyền lợi cho Người Sử Dụng.

  ĐIỀU 19: QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
  1. Quy trình giải quyết tranh chấp
   • Bước 1: Người Sử Dụng Mạng Xã Hội khiếu nại về dịch vụ hoặc thông báo các tranh chấp giữa các bên qua:
    Hotline: 0286 278 8060
    Email: media@kilala.vn
   • Bước 2: Ban quản trị của Mạng Xã Hội KILALA sẽ tiếp nhận các khiếu nại của Người Sử Dụng.
   • Bước 3: Ban quản trị Mạng Xã Hội chuyển thông tin khiếu nại cho phòng ban chịu trách nhiệm giải quyết.
   • Bước 4: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại của Người Sử Dụng, Ban quản trị Mạng Xã Hội trả lời cho Người Sử Dụng về kết quả giải quyết khiếu nại, đồng thời hỗ trợ các bên thực hiện giải quyết tranh chấp cho từng trường hợp cụ thể.
   • Bước 5: Trong trường nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Mạng Xã Hội KILALA thì ban quản trị sẽ yêu cầu Người Sử Dụng đưa vụ việc này ra cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.
  1. Thời gian giải quyết tranh chấp
   • Trường hợp nằm trong khả năng và thẩm quyền của Mạng Xã Hội KILALA, Nhà Cung Cấp cam kết sẽ giải quyết tranh chấp của Người Sử Dụng trong vòng 30 ngày làm việc.
   • Trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Mạng Xã Hội KILALA thì thời gian giải quyết tranh chấp tùy thuộc vào tính chất vụ việc và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  ĐIỀU 20: VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
  1. Mạng Xã Hội KILALA sẽ hỗ trợ Người Sử Dụng bằng việc cung cấp đầy đủ thông tin và các nội dung liên quan đến nhà cung cấp dịch vụ trên Mạng Xã Hội.
  2. Mạng Xã Hội KILALA có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và có biện pháp xử lý kịp thời để giải quyết những mâu thuẫn xảy ra giữa Người Sử Dụng và bên thứ ba.
  3. Nhà Cung Cấp dịch vụ trên Mạng Xã Hội KILALA có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến quá trình giao dịch và có nghĩa vụ bồi thường theo thỏa thuận với Người Sử Dụng Mạng Xã Hội KILALA nếu lỗi thuộc về nhà cung cấp dịch vụ.
  4. Mọi hành động lừa đảo, gây mâu thuẫn trên Mạng Xã Hội KILALA đều bị lên án và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
  5. Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh thì sẽ chuyển cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên. Đồng thời Mạng Xã Hội KILALA có trách nhiệm hỗ trợ Cơ quan pháp luật bằng việc cung cấp thông tin về các bên quá trình điều tra.
  E. BẢN QUYỀN VÀ QUY TRÌNH BÁO CÁO VI PHẠM BẢN QUYỀN
  ĐIỀU 21: TUÂN THỦ QUY ĐỊNH VỀ BẢN QUYỀN
  1. Tại các khu vực được phép đăng tải Nội dung, Người Sử Dụng có thể chia sẻ thông tin được phép dưới các định dạng Nhà Cung Cấp mặc định và Người Sử Dụng phải tự chịu trách nhiệm đối với các nội dung, thông tin, hình ảnh và bất kỳ sự chia sẻ nào khác cũng như tính hợp pháp, các trách nhiệm pháp lý đối với nội dung, thông tin, chia sẻ của người sử dụng hoặc nhóm người sử dụng.
   • Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, Nhà Cung Cấp vẫn được bảo lưu quyền xử lý các thông tin đăng tải cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia, và Nhà Cung Cấp có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép bài viết của Người Sử Dụng xuất hiện hay tồn tại trên diễn đàn hoặc tại các khu vực được phép chia sẻ thông tin.
  2. Nhà Cung Cấp có toàn quyền, bao gồm nhưng không giới hạn trong các quyền tác giả, thương hiệu, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác của Mạng Xã Hội KILALA. Việc sử dụng quyền và sở hữu của Nhà cung cấp cần phải được Nhà cung cấp cho phép trước bằng văn bản. Ngoài việc được cấp phép bằng văn bản, Nhà cung cấp không cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác cho dù đó là hình thức công bố hay hàm ý để Người Sử Dụng thực hiện các quyền trên. Và do vậy, Người Sử Dụng không có quyền sử dụng Mạng Xã Hội KILALA của Nhà Cung Cấp vào mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của Nhà Cung Cấp trước đó.
  ĐIỀU 22: QUY TRÌNH BÁO CÁO VI PHẠM BẢN QUYỀN
  1. Nếu Người Sử Dụng tin rằng bất kỳ Nội dung, tài liệu, hình ảnh, video hoặc các tài liệu khác của mình được cung cấp thông qua dịch vụ Mạng Xã Hội KILALA đang bị vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, vui lòng thông báo cho Nhà Cung Cấp về việc vi phạm bản quyền.
  2. Nhà Cung Cấp sẽ xử lý từng thông báo vi phạm bản quyền mà Nhà Cung Cấp nhận được và xử lý theo quy định của Pháp luật sở hữu trí tuệ.
  3. Để giúp Nhà Cung Cấp có đủ cơ sở đáp ứng các yêu cầu của Người Sử Dụng, vui lòng gửi thông báo bằng văn bản với các thông tin sau:
   • Chữ ký thật của người được ủy quyền thay mặt cho chủ sở hữu của một sản phẩm độc quyền.
   • Mô tả tác phẩm có bản quyền mà Người Sử Dụng cho là bị vi phạm.
   • Mô tả về nơi mà các tài liệu Người Sử Dụng cho là vi phạm nằm trên Mạng Xã Hội KILALA đủ để cho phép Nhà Cung Cấp xác định vị trí tài liệu đó.
   • Thông tin liên hệ của người sử dụng như địa chỉ, số điện thoại, email để Mạng Xã Hội KILALA có thể liên hệ với Người Sử Dụng.
   • Người Sử Dụng tuyên bố rằng người sử dụng tin tưởng việc sử dụng nội dung đó là không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, đại lý độc quyền hoặc pháp luật.
   • Người Sử Dụng tuyên bố rằng các thông tin trong thông báo của người sử dụng là chính xác và người sử dụng chấp nhận hình phạt về tội khai man mà Người Sử Dụng được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền.
   • Nếu tài khoản Mạng Xã Hội KILALA vi phạm về sở hữu trí tuệ thông qua việc người sử dụng gửi thông báo, nếu kết quả cho thấy Tài khoản có sự vi phạm thì tùy vào mức độ nghiêm trọng của sự việc, Nhà cung cấp có toàn quyền quyết định xóa tài khoản vi phạm đó.
  4. Thông tin liên hệ phản ánh vi phạm

  Hotline: 0286.278.8060

  Email: media@kilala.vn

  F. THÔNG TIN BỔ SUNG
  ĐIỀU 23: CHỈNH SỬA BỔ SUNG THỎA THUẬN

  Nhà cung cấp có thể (nhưng không là nghĩa vụ) sửa đổi nội dung Thỏa thuận khi xét thấy cần thiết và phù hợp với quy định của pháp luật bất cứ lúc nào; đồng thời cung cấp cho Người sử dụng các thông báo, bao gồm cả các thông báo về các thay đổi liên quan tới Thỏa thuận thông qua thư điện tử, thư thông thường hoặc đăng trên Mạng Xã Hội. Người Sử Dụng đồng ý rằng các thông báo bằng thư điện tử hoặc thư thường đó, và việc hiển thị thông báo và các đường liên kết tới các thông báo cho Người sử dụng trên mạng xã hội sẽ được coi là thông báo đầy đủ.

  ĐIỀU 24: XUNG ĐỘT PHÁP LUẬT

  Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Thỏa thuận này xung đột với các quy định của luật pháp và bị Tòa án tuyên là vô hiệu, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, và phần còn lại của Thỏa thuận cung cấp và sử dụng Mạng Xã Hội vẫn giữ nguyên giá trị.

  ĐIỀU 25: CẢNH BÁO VỀ CÁC RỦI RO KHI LƯU TRỮ, TRAO ĐỔI VÀ CHIA SẺ THÔNG TIN TRÊN MẠNG XÃ HỘI KILALA
  1. Nhà Cung Cấp cho phép Người Sử Dụng đăng tải, lưu trữ, gửi hoặc nhận nội dung (từ bài viết hoặc bình luận), bao gồm các hình ảnh, clip trên mạng xã hội. Tuy nhiên, Nhà Cung Cấp không đảm bảo những thông tin do Người Sử Dụng tải lên, lưu trữ, chia sẻ trên Mạng Xã Hội là chính xác, an toàn và không chứa đựng các rủi ro về an toàn thông tin.
  2. Trên website của Mạng Xã Hội có thể xuất hiện link website, hoặc biểu tượng website khác, những website này có thể không thuộc kiểm soát hoặc sở hữu của Nhà Cung Cấp. Việc truy cập tới các trang khác này hoàn toàn có thể gặp rủi ro, nguy hiểm. Người Sử Dụng hoàn toàn chịu trách nhiệm rủi ro khi sử dụng website liên kết này. Nhà Cung Cấp sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ website hoặc điểm đến nào mà Người Sử Dụng đã truy cập, sử dụng đường link, liên kết hiện trên Mạng Xã Hội.
  3. Người Sử Dụng phải đảm bảo các nội dung được đăng tải lên Mạng Xã Hội đều không vi phạm luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam và quốc tế. Sử dụng dịch vụ của Mạng Xã Hội không có nghĩa là Người Sử Dụng có bản quyền sử dụng những nội dung mà Người Sử Dụng truy cập được. Người Sử Dụng không được sử dụng những nội dung không phải của mình trên Mạng Xã Hội nếu không xin phép chủ sở hữu hợp pháp hoặc thực hiện các thủ tục khác theo luật định.
  ĐIỀU 26: VIỆC CẬP NHẬT THỎA THUẬN CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI

  Mạng Xã Hội KILALA sẽ chỉnh sửa Thỏa thuận cung cấp và sử dụng Mạng Xã Hội này vào bất kỳ thời điểm nào khi cần thiết, bản Thỏa thuận cung cấp và sử dụng mạng xã hội cập nhật sẽ được công bố trên KILALA và sẽ được ghi ngày để người dùng nhận biết được bản mới nhất.

  ĐIỀU 27. SỬA ĐỔI VÀ NGƯNG CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÊN TRANG MẠNG XÃ HỘI
  1. Nhà Cung Cấp liên tục thay đổi và cải thiện dịch vụ mạng xã hội ngày một chất lượng hơn cho Người sử dụng. Do đó, Nhà Cung Cấp có thể, cho dù có hoặc không có thông báo, sửa đổi hoặc ngừng cung cấp dịch vụ cho Người sử dụng vào bất kỳ thời điểm nào. Người sử dụng đồng ý rằng Nhà Cung Cấp không có nghĩa vụ dưới bất kỳ hình thức nào đối với Người Sử Dụng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc điều chỉnh, tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp dịch vụ trên Mạng Xã Hội.
  2. Nhà Cung Cấp có thể, tùy từng trường hợp cụ thể và không cần báo trước, chấm dứt ngay lập tức điều kiện, điều khoản được thiết lập theo thoả thuận này và chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ mạng xã hội của Người Sử Dụng. Nguyên nhân của việc chấm dứt này bao gồm nhưng không giới hạn ở sự vi phạm hoặc vi phạm được dự liệu đối với thỏa thuận hoặc các hướng dẫn của chính quyền hoặc luật áp dụng khác; theo yêu cầu bởi việc thực thi pháp luật hoặc bởi các cơ quan có thẩm quyền khác; không tiếp tục hoặc thay đổi cơ bản đối với dịch vụ Mạng Xã Hội; các vấn đề không mong muốn về kỹ thuật hoặc an ninh; tài khoản không hoạt động trong thời gian dài; Nhà Cung Cấp có cơ sở hợp lý để tin rằng Người Sử Dụng đang sử dụng hoặc dự định sử dụng dịch vụ Mạng Xã Hội để tham gia các hoạt động lừa đảo hoặc bất hợp pháp; Người Sử Dụng không thanh toán các khoản phí dịch vụ nào mà Người sử dụng phải trả...
  ĐIỀU 28. GIỚI HẠN VÀ MIỄN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ
  1. Nhà Cung Cấp khẳng định, việc đăng tải nội dung, chia sẻ các thông tin trên Mạng Xã Hội hoàn toàn xuất phát từ ý chí và quan điểm cá nhân của Người Sử Dụng. Nhà Cung Cấp tạo môi trường cho Người Sử Dụng giao lưu, chia sẻ thông tin với nhau nhưng không chịu trách nhiệm với bất cứ thông tin không đúng hoặc không chính xác nào trong các nội dung được đăng tải bởi Người Sử Dụng.
  2. Nhà Cung Cấp không chịu trách nhiệm về hậu quả có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến những gì Người Sử Dụng thực hiện trên Mạng Xã Hội. Người Sử Dụng có trách nhiệm đánh giá và chấp nhận tất cả các nguy cơ liên quan đến việc sử dụng bất kỳ nội dung nào trong bài viết hoặc bình luận bao gồm tính chính xác, độ hoàn thiện, hoặc mức độ hữu ích của các nội dung này.
  3. Trong trường hợp có tranh chấp phát sinh từ hành động, nội dung hoặc thông tin của Người Sử Dụng trên Mạng Xã Hội, Người Sử Dụng đồng ý giữ cho Nhà Cung Cấp và các công ty mẹ, công ty con, các công ty liên kết và các công ty liên quan, các tổ chức liên kết, các viên chức, các đại diện, các đối tác, Nhà Cung Cấp, nhân viên của Mạng Xã Hội, được miễn trừ trách nhiệm đối với các yêu cầu bồi thường, bao gồm các khoản phí luật sư hợp lý, của bất kỳ bên thứ ba nào Người Sử Dụng dịch vụ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý về tất cả các nội dung thông tin và hình ảnh, video clip được đăng trên Mạng Xã Hội. Nhà Cung Cấp hoàn toàn không chịu trách nhiệm về những hành vi vi phạm pháp luật của nội dung tin đăng, hay các vi phạm về quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến nội dung, hình ảnh được đăng tải trên Mạng Xã Hội.
  4. Người Sử Dụng có hành vi vi phạm phải bồi thường, và bồi hoàn cho Nhà Cung Cấp toàn bộ các tổn thất, chi phí (bao gồm chi phí luật sư và tòa án, nếu có) mà Nhà Cung Cấp có thể đã phải gánh chịu do có hậu quả, tranh chấp phát sinh từ bất kỳ vi phạm nào được hình thành do hành vi, lỗi của Người Sử Dụng dịch vụ đó.
  5. Nếu xảy ra bất kỳ khiếu nại, tranh chấp nào giữa Người Sử Dụng với người có chủ quyền liên quan đến nội dung đã đăng tải trên Mạng Xã Hội thì Người Sử Dụng đó phải chủ động giải quyết, dàn xếp với người chủ quyền có liên quan, và tự chịu trách nhiệm trong việc giải quyết khiếu nại, và phải chịu trách nhiệm chi trả cho bất kỳ thiệt hại phát sinh do bản quyền, thương hiệu, và hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ, để đảm bảo hoạt động kinh doanh của Nhà cung cấp không bị ảnh hưởng.
  ĐIỀU 29. ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG

  Thỏa thuận này có hiệu lực kể từ ngày Người Sử Dụng đồng ý sử dụng dịch vụ Mạng Xã Hội của CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SUNFLOWER bằng cách hoàn thành việc đăng ký tài khoản Mạng Xã Hội; làm cơ sở ràng buộc trách nhiệm của Người Sử Dụng với Nhà Cung Cấp; quy định các điều kiện mà Người Sử Dụng phải tuân thủ, và sẽ được áp dụng đối với tất cả các đối tượng là cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ trên Mạng Xã Hội.

  ĐIỀU 30. ĐIỀU KHOẢN CAM KẾT

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SUNFLOWER cùng các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ được cung cấp trên Mạng Xã Hội cam kết tuân thủ các quy định và các điều khoản trong thỏa thuận này.

  Mọi sự vi phạm thỏa thuận này đều sẽ phải chịu trách nhiệm trước CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SUNFLOWER và Pháp luật Việt Nam.

  ĐIỀU 31: ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

  Nếu Người Sử Dụng có bất kì câu hỏi nào liên quan đến quá trình xử lý thông tin của Người Sử Dụng hay thỏa thuận này, vui lòng liên hệ với Nhà Cung Cấp.

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SUNFLOWER

  Địa chỉ: L17-11, Tầng 17, Tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Điện thoại: 0286 278 8060

  Email: media@kilala.vn

  Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Đường Thị Anh Thảo