Tỉnh Nagasaki và công tác xây dựng nền móng nhằm hỗ trợ toàn diện cho du học sinh

  Với việc kết hợp các chương trình đào tạo thông thường với hoạt động quản lý, điều hành và hội họp, Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên Quốc tế Nagasaki thiết lập một kênh để các bên Doanh nghiệp - Đại học - Chính phủ và chính quyền địa phương có thể trao đổi thông tin, thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm. Hiểu rõ điều kiện sống của sinh viên quốc tế, những thay đổi trong xã hội và nhu cầu của các bên, tất cả những điều này được phản ánh vào chương trình hoạt động của Trung tâm nhằm kiến tạo một môi trường nơi du học sinh có thể nhận được sự hỗ trợ từ toàn bộ tỉnh Nagasaki.

  1. Tọa đàm với các cán bộ phụ trách du học sinh

  Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên Quốc tế Nagasaki đã tổ chức các buổi tọa đàm với cán bộ liên quan về các chủ đề sinh hoạt hàng ngày nhằm hỗ trợ du học sinh có cuộc sống sinh hoạt thuận tiện hơn. Một số nội dung được thảo luận như: cách đối ứng với cơ quan tiếp nhận về bệnh truyền nhiễm, trao đổi ​​với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh... Ngoài ra, thời gian tổ chức và lĩnh vực được đề cập trong các buổi tọa đàm này được xác định dựa trên tình hình thực tế của xã hội.

  Trong năm tài chính 2022, một thanh tra nhập cư cấp cao của Cục quản lý xuất nhập cảnh – ông Osamu Miyake đã được mời hướng dẫn tại buổi tọa đàm trực tuyến ​​với các trường đại học cùng một số tổ chức khác vào ngày 18/11/2022. Có tổng cộng 36 người tham gia, trong đó 22 người đến từ 7 trường đại học và 14 người đến từ 6 trường dạy tiếng Nhật.

  2. Tổ chức các cuộc họp và hội nghị

  Về cuộc họp với các cán bộ phụ trách sinh viên quốc tế tại các trường đại học của tỉnh, kế hoạch là tổ chức thường xuyên để thu thập thông tin về tuyển dụng đại học, việc làm và cuộc sống của du học sinh, xác định nhu cầu và trao đổi thông tin. Tuy nhiên, cuộc họp này đã không được tổ chức vào năm 2022 vì có nhiều cuộc họp khác đã được tổ chức.

  3. Những cuộc họp/thủ tục khác

  Các cuộc họp liên quan đến hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên Quốc tế Nagasaki và Đại hội quản lý Hiệp hội Hỗ trợ Sinh viên Quốc tế Nagasaki đã được tổ chức. Chi tiết về các cuộc họp sẽ được biểu thị trong các bảng bên dưới.

  1. Trong năm tài chính 2022, hai ủy viên quản trị đã được bổ nhiệm và các thủ tục đăng ký cần thiết đã được hoàn tất.
  2. Vào ngày 27/03/2023, nhận được khoản quyên góp trị giá 285.000 yên từ Hiệp hội Doanh nghiệp Nagasaki vì lợi ích công cộng, với yêu cầu số tiền này sẽ được sử dụng để hỗ trợ sinh viên quốc tế.

  du-hoc-tinh-nagasakiCuộc họp ban lãnh đạo

  Lần 1

  30/05/2022
  1. Về quyết toán thu chi năm tài chính 2021
  2. Về tình hình nguồn tài chính từ năm 2022

  Lần 2

  21/07/2022

  【Hạng mục báo cáo】

  1. Về tình hình nguồn tài chính từ năm 2022
  2. Về dự thảo báo cáo tài chính và báo cáo kinh doanh năm 2021
  3. Về đề xuất ngân sách và kế hoạch kinh doanh cho năm tài chính 2022
  4. Về hoạt động của Hội đồng quản trị
  5. Về thủ tục và lịch trình các cuộc họp trong tương lai
  Lần 3 26/09/2022
  1. Về tình hình nguồn tài chính từ năm 2022
  Lần 4 13/10/2022
  1. Về tình hình nguồn tài chính từ năm 2022
  Lần 5 08/12/2022
  1. Về kế hoạch vận hành và hoạt động

  Cuộc họp ban giám đốc

  Lần 1

  30/06/2022
  1. Về tình hình nguồn tài chính từ năm 2022
  Lần 2 01/08/2022
  1. Về vai trò của Ban giám đốc
  2. Kết quả tài chính năm 2021 (dự thảo) và báo cáo kinh doanh (dự thảo)
  3. Ngân sách năm tài chính 2022 (dự thảo) và kế hoạch kinh doanh (dự thảo)

  【Hạng mục báo cáo】

  1. Về việc rút lại đề xuất sửa đổi các quy định chi tiết về đăng ký thành viên và phí thành viên...
  2. Về thủ tục liên quan đến quản lý vận hành
  Lần 3 19/01/2023

  (Cuộc họp về thủ tục giấy tờ)

  1. Về những thay đổi trong cuộc họp năm 2022 (phần về thành viên quản trị)
  2. Về đơn đăng ký dự án gửi đến bên được ủy quyền của Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ
  Lần 4 22/03/2023

  (Hội đàm trao đổi ý kiến)

  1. Giải trình dự thảo “Chương trình xúc tiến việc làm cho sinh viên quốc tế” do Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ ủy quyền (quan sát viên: 3 tổ chức/3 tổ chức hợp tác đã có mặt)

  Đại hội thành viên

  Lần 1 01/08/2022
  1. Về việc đề cử giám đốc mới
  2. Về vai trò của Hội đồng quản trị
  3. Báo cáo kiểm toán/quyết toán (dự thảo) và báo cáo kinh doanh (dự thảo) năm tài chính 2021
  4. Ngân sách (dự thảo) và kế hoạch kinh doanh (dự thảo) cho năm tài chính 2022
  5. Về thủ tục liên quan đến quản lý vận hành
  Lâm thời 09/02/2023

  (Cuộc họp về thủ tục giấy tờ)

  1. Về những thay đổi trong cuộc họp năm 2022 (thành viên quản trị)
  2. Về đơn đăng ký dự án gửi đến bên được ủy quyền của Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ

  Đại hội quản lý Hiệp hội Hỗ trợ Sinh viên Quốc tế Nagasaki

  Lần 1 29/08/2022

  【Hạng mục báo cáo】

  1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc năm tài chính 2021
  2. Về kết quả thảo luận tại đại hội thành viên năm 2022
  • Về việc bổ nhiệm giám đốc mới
  • Về tình hình của ban giám đốc
  • Về báo cáo kinh doanh và báo cáo tài chính (dự thảo) cho năm tài chính 2021
  • Báo cáo kiểm toán năm tài chính 2021
  • Về kế hoạch kinh doanh và ngân sách (dự thảo) cho năm tài chính 2022
  Lần 2 27/02/2023

  (Cuộc họp về thủ tục giấy tờ)

  • Về những thay đổi trong cuộc họp năm 2022 (thành viên quản trị)
  • Về đơn đăng ký dự án gửi đến bên được ủy quyền của Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ

  4. Khảo sát về thực trạng sinh viên quốc tế

  Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên Quốc tế Nagasaki đã tiến hành khảo sát về tình trạng tuyển sinh và việc làm của sinh viên nước ngoài, đồng thời tổng hợp và báo cáo kết quả cho Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ vào ngày 01/05. Thông tin không được công bố rộng rãi trừ một số trường hợp ngoại lệ, vì có thể bao gồm thông tin cá nhân.

  Tính đến ngày 01/05/2022, theo kết quả khảo sát có 1.194 người từ Châu Á, 11 người từ Trung Cận Đông, 67 người từ Châu Âu, 8 người từ Bắc Mỹ, 1 người từ Châu Đại Dương, 4 người từ Trung và Nam Mỹ, 48 người từ Châu Phi trong tổng số 1.333 sinh viên nước ngoài đang theo học tại 10 trường đại học ở tỉnh Nagasaki.

  Bảng 1Tình trạng việc làm của sinh viên quốc tế đã tốt nghiệp hoặc hoàn thành chương trình học vào năm 2021 theo như bảng bên dưới. Khoảng 11% sinh viên tốt nghiệp đã được tuyển dụng tại các công ty trong tỉnh.

  Bảng 2

  kilala.vn

  Nguồn: Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên Quốc tế Nagasaki

  Category

  Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

  Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!