Cảnh sát Osaka phát tờ rơi dành riêng cho người Việt

  Cảnh sát của thành phố Higashi-Osaka (tỉnh Osaka) mới đây đã cho phân phát các tờ rơi hướng dẫn gọi số điện thoại khẩn cấp 110 bằng tiếng Việt để dành riêng cho các công ty có thực tập sinh người Việt, nhằm đảm bảo họ có thể liên lạc với cảnh sát khi cần thiết.

  Tại thành phố Higashi-Osaka, hiện nay có khoảng 2.000 thực tập sinh người Việt Nam đang làm việc. Theo sở cảnh sát địa phương Fuse, có nhiều người trong số đó không thể nói tốt tiếng Nhật và không biết số điện thoại khẩn cấp 110. Chính vì lý do này, sở cảnh sát Fuse đã làm tờ rơi có tiếng Việt để giúp đỡ họ có thể liên lạc với cảnh sát ghi gặp tai nạn hoặc những tình huống khó khăn khác. Tờ rơi gồm những câu hỏi cần thiết để khai báo với cảnh sát một cách ngắn gọn về sự việc như họ tên, đang ở đâu, thời gian diễn ra, tình hình hiện tại như thế nào,.

  Sở cảnh sát Fuse sẽ in ra khoảng 200 tờ rơi như thế này và phân phát cho các công ty địa phương.

  cảnh sát Osaka phát tờ rơi dành riêng cho người Việt
  (Ảnh: NHK)
  Tờ rơi tiếng Việt
  (Ảnh: NHK)

  kilala.vn

  14/01/2021

  Nguồn: NHK

  Category

  Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

  Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!