Learn Japanese with Kilala: Tôi là ___.

Bài: Lăng Vi/ Minh họa: Irasutoya, Lăng ViAug 17, 2017

Nói về bản thân với mẫu câu cơ bản nhất trong tiếng Nhật và một số từ vựng về những nghề nghiệp thường thấy. 

học tiếng Nhật giới thiệu bản thân

Watashi wa__desu.

「私は__です」/ Watashi wa__desu, là mẫu câu cơ bản nhất trong tiếng Nhật dùng để nói về bản thân. Để nói về bản thân, chúng ta thay vào khoảng trống những danh từ như tên, nghề nghiệp, tiếng Việt có nghĩa là "Tôi là __."

học tiếng Nhật giới thiệu bản thân

Thực tế, tiếng Nhật là loại ngôn ngữ thường lược bỏ chủ ngữ, chủ đề khi nó đã rõ ràng với người nghe và người nói. Không có chủ ngữ, trợ từ cũng được lược bỏ. Thông thường, khi giới thiệu về bản thân, người Nhật sẽ lược bỏ đại từ vì nó không cần thiết.

Về mặt ngữ pháp, chỉ cần “__desu” cũng đã là một câu có nghĩa. Có hay không có chủ ngữ, chủ đề “Watashi wa” cũng không quan trọng. Tuy nhiên, trong văn hóa ngôn ngữ Nhật, việc lặp đi lặp lại “Watashi wa” dễ khiến người nghe cảm thấy bạn đang quá nhấn mạnh, khẳng định bản thân.

học tiếng Nhật giới thiệu bản thân

Ngoài ra, chỉ cần thêm một vài câu chào hỏi là chúng ta sẽ có một đoạn giới thiệu bản thân khá hoàn chỉnh.

học tiếng Nhật giới thiệu bản thân

Một đoạn hội thoại điển hình về giới thiệu bản thân trong lần gặp gỡ đầu tiên

học tiếng Nhật giới thiệu bản thân

Danh từ tô đỏ, 編集者 (Henshuusha - Biên tập viên) và デザイナー (Dezainaa - Thiết kế) là danh từ về nghề nghiệp có thể giới thiệu theo 2 cách. 

Cách 1: Tách ra thành một câu riêng như đoạn trên. 

Cách 2: Dùng trong câu giới thiệu tên, nối với tên người bằng trợ từ の ở giữa. 

Một số từ vựng về nghề nghiệp 

nghề nghiệp
(Minh họa: Lăng Vi)

Lăng Vi/ kilala.vn

Có thể bạn quan tâm

CÙNG CHUYÊN MỤC

BÀI ĐỌC NHIỀU