[Quiz] Bạn có phải là “mọt” phim Ghibli?

    Mặc dù tự nhận là “mọt” phim của Ghibi nhưng hầu hết mọi người đều không nhớ được tên của các nhân vật này. Còn bạn thì sao? Thử ngay bài quiz dưới đây để thử tài nhớ dai của mình nhé.

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!