Cảm động: Ngày làm việc cuối cùng của trưởng ga

  Đây là một câu chuyện có thật do Tokyo Metro thực hiện để cảm ơn công sức của vị trưởng ga tuổi nghề 40 năm. Hình ảnh ông cúi đầu cảm ơn hình ảnh của những người đồng đội thật sự đã khiến cho Kilala vô cùng cảm động và quyết định dịch clip ý nghĩa này.

  Nếu cảm thấy buồn chán, mất tinh thần làm việc, hãy xem clip này để có thêm động lực bạn nhé!

  kilala.vn

  09/08/2017

  Nguồn: Tokyo Metro/ Dịch: Kilala

  Category

  Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

  Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!