Tỷ lệ thất nghiệp ở Nhật Bản tăng lên trong tháng 4

  Nhật Bản vốn là một nước có tỷ lệ thất nghiệp khá thấp do thiếu lao động. Tuy nhiên, vì ảnh hưởng của dịch COVID-19 mà nhiều công ty ở Nhật đã tuyên bố phá sản hoặc cắt giảm nhân sự. Điều này dẫn đến việc số người thất nghiệp cũng tăng lên.

  Theo số liệu mới nhất của Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản, tỷ lệ thất nghiệp ở Nhật Bản đã tăng đến 2,6% trong tháng 4. Các quan chức cho biết, tỷ lệ thất nghiệp hiện tại tăng 0,1% so với tháng 3 (2,5%) và đã tăng liên tiếp trong hai tháng.

  Tỷ lệ thất nghiệp ở Nhật Bản tăng lên trong tháng 4
  Tỷ lệ thất nghiệp ở Nhật tăng lên đến 2,6% trong tháng 4/2020.

  Bên cạnh đó, số việc làm giới thiệu cho các ứng viên cũng giảm trong tháng 4 và đã giảm bốn tháng liên tục. Tỷ lệ này hiện đang ở mức 1,32, nghĩa là có 132 cơ hội việc làm cho 100 người tìm việc, giảm hơn 30% so với năm ngoái.

  Các quan chức chính phủ cho biết vì tháng 4 ở Nhật Bản bước vào thời kì đỉnh dịch nên các lĩnh vực điều bị ảnh hưởng. Tỷ lệ việc làm đều giảm trong hầu hết cách lĩnh vực, nhưng giảm nhiều nhất là ngành dịch vụ nhà hàng, khách sạn và sản xuất.

  kilala.vn

  30/05/2020

  Nguồn: NHK WORLD - JAPAN
  Ảnh: PIXTA

  Category

  Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

  Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!