Trẻ con làm việc nhà sẽ được nuôi dưỡng những kỹ năng gì?

Trẻ con làm việc nhà sẽ được nuôi dưỡng những kỹ năng gì?

Việc cho trẻ em phụ giúp cho mẹ trong công việc nhà không chỉ dạy trẻ biết phụ giúp người khác mà còn có nhiều bài học quý...
Chi tiết
KILALA vol.45

Chỉ từ 220.000 VND, bạn sẽ nhận được 4 số Kilala giao tận nhà và một trong những phần quà hấp dẫn.

KILALA vol.44

KILALA vol.44

KILALA vol.43

KILALA vol.43

KILALA vol.42

KILALA vol.42

KILALA vol.41

KILALA vol.41

KILALA vol.40

KILALA vol.40

KILALA vol.39

KILALA vol.39

KILALA vol.38

KILALA vol.38

KILALA vol.37

KILALA vol.37

KILALA vol.36

KILALA vol.36

KILALA vol.35

KILALA vol.35

Đăng ký bản tin

Đăng ký bản tin của KILALA để cập nhật những thông tin Nhật Bản mới nhất

go Top