Giáo viên Nhật Bản kiến nghị bãi bỏ đồng phục học sinh

Giáo viên Nhật Bản kiến nghị bãi bỏ đồng phục học sinh

Gần đây, kiến nghị cho phép học sinh Nhật Bản được tự chọn trang phục đến trường đã nhận được gần 19.000 chữ ký...
Chi tiết
KILALA vol.44

Chỉ từ 220.000 VND, bạn sẽ nhận được 4 số Kilala giao tận nhà và một trong những phần quà hấp dẫn.

KILALA vol.43

KILALA vol.43

KILALA vol.42

KILALA vol.42

KILALA vol.41

KILALA vol.41

KILALA vol.40

KILALA vol.40

KILALA vol.39

KILALA vol.39

KILALA vol.38

KILALA vol.38

KILALA vol.37

KILALA vol.37

KILALA vol.36

KILALA vol.36

KILALA vol.35

KILALA vol.35

KILALA vol.34

KILALA vol.34

Đăng ký bản tin

Đăng ký bản tin của KILALA để cập nhật những thông tin Nhật Bản mới nhất

go Top